A C++ library for logging very fast and without allocating.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Ludovic 'Archivist' Lagouardette 3038b3de6b refactoring for design changes před 9 měsíci
.idea Added gitignore před 1 rokem
LibSnugLog refactoring for design changes před 9 měsíci
Tests The log side is complete, now I need to do the sink side před 9 měsíci
tools Build fixup + more ignores před 1 rokem
.gitattributes Removed a misplaced strategy před 1 rokem
.gitignore Build fixup + more ignores před 1 rokem
CMakeLists.txt Tests for the disruptor před 1 rokem
LICENSE Added LICENSE před 1 rokem
code-coverage.cmake ignoring things před 1 rokem