A C++ library for logging very fast and without allocating.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Ludovic 'Archivist' Lagouardette 3038b3de6b refactoring for design changes 9 månader sedan
.idea Added gitignore 1 år sedan
LibSnugLog refactoring for design changes 9 månader sedan
Tests The log side is complete, now I need to do the sink side 9 månader sedan
tools Build fixup + more ignores 1 år sedan
.gitattributes Removed a misplaced strategy 1 år sedan
.gitignore Build fixup + more ignores 1 år sedan
CMakeLists.txt Tests for the disruptor 1 år sedan
LICENSE Added LICENSE 1 år sedan
code-coverage.cmake ignoring things 1 år sedan