A C++ library for logging very fast and without allocating.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Ludovic 'Archivist' Lagouardette 3038b3de6b refactoring for design changes 9 miesięcy temu
.idea Added gitignore 1 rok temu
LibSnugLog refactoring for design changes 9 miesięcy temu
Tests The log side is complete, now I need to do the sink side 9 miesięcy temu
tools Build fixup + more ignores 1 rok temu
.gitattributes Removed a misplaced strategy 1 rok temu
.gitignore Build fixup + more ignores 1 rok temu
CMakeLists.txt Tests for the disruptor 1 rok temu
LICENSE Added LICENSE 1 rok temu
code-coverage.cmake ignoring things 1 rok temu